Jdi na obsah Jdi na menu
 

Co Vás čeká po koupi bytu?
  • starosti
  • založení SVJ
  • revize a opět revize
  • boj s bytenesem o každou korunu, hlavně z prvu, kdy bude mít většinu (v zájmu města pravděpodobně bude stanovit co nejnižší fond oprav)
  • po založení SVJ peníze zůstanou na domě
  • jako vlastník získáte právo spolurozhodovat o domě

 

SVJ - Společenství vlastníků jednotek
Společenství vlastníků jednotek je právnická osoba, která může rozhodovat pouze ve věcech spojených se správou, provozem a opravami společných části domu. O bytové jednotce rozhoduje každý z vlastníků sám.
Společenství jako právnická osoba vzniká, jako jediná z právnických osob, automaticky ze zákona o vlastnictví bytů, bez ohledu na vůli jeho jednotlivých členů, aniž by k samotnému vzniku společenství bylo potřeba  nějakého přímého právního úkonu. Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to okamžikem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu vlastnictví do katastru nemovitostí poslednímu z těchto vlastníků. Členství ve společenství vzniká  a zaniká taktéž automaticky a to koupí nebo prodejem jednotky v domě,  kde společenství vlastníků jednotek existuje.
Společenství nevzniká dnem zapsání třetího vlastníka do katastru nemovitosti, ale až dnem doručení osvědčení z katastrálního úřadu o zápisu vlastnictví v pořadí třetímu vlastníkovi.
V zájmu každého vlastníka jednotky je pečlivě uschovat osvědčení o vkladu vlastnického práva a to včetně obálky s poznámkou o datu doručení, neboť toto osvědčení a datum o doručení je velmi důležitá skutečnost pro notářský zápis o osvědčení konání prvního shromáždění Společenství vlastníků jednotek.
První shromáždění vlastníků jednotek se musí konat nejdéle do 60 dnů po vzniku společenství.
První shromáždění svolává původní vlastník budovy, tedy městská část a jeho účelem je schválit stanovy a zvolit nejméně tříčlenný výbor společenství. Tento výbor si poté zvolí svého předsedu. Přítomný notář zápisem osvědčí průběh konání tohoto prvního shromáždění, přijetí stanov, zvolení výboru, zvolení předsedy výboru a tento notářský zápis je dokladem pro zapsání společenství do registru Společenství vlastníků jednotek vedený krajským resp. městským soudem.   
Náklady spojené s konáním 1. shromáždění nese Společenství vlastníků jednotek.
Doporučujeme budoucím vlastníkům jednotek, aby jejich pověření zástupci (možní budoucí členové výboru společenství) předjednali s dosavadním vlastníkem městkou částí, konkr. odborem bytové politiky, podrobnosti průběhu 1.shromáždění společenství.
Prvním krokem výboru, po obdržení notářského zápisu o osvědčení konání se 1.shromáždění, bude podaní návrhu na zápis do rejstříku společenství vlastníku jednotek.
Konáním 1. shromáždění společenství zanikne, do té doby platné, městskou částí uzavřené pojištění nemovitosti a bylo by velmi vhodné, aby výbor co nejdříve po svém zvolení uzavřel novou pojistnou smlouvu na předmětnou budovu. Dále již je vše v rukou vlastníků jednotek.